Simon Zegt

2020-09-03T15:05:54+02:00

De speler volgt de mondeling gegeven instructies van de therapeut op wanneer hij/zij “Simon zegt” zegt voordat de opdracht wordt gegeven.